1 % podatku


Pomóż nam i powiadom znajomych :

podatek

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać


numer KRS: 0000116212

Wczęści "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, „Cel szczegółowy 1%" wpisać

OSP ŁOMIANKI 05-092 Łomianki ul. Wiejska 12

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy ZOSP RP w okresie od maja do lipca 2016 r. zaś ZOSP RP - przekaże należne pieniądze naszej jednostce

Poniżej przedstawiamy ilustracje w jaki sposób należy wypełnić zeznanie podatkowe :

PIT 36PIT 36LPIT 37PIT 38PIT 39Więcej na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Przykładowe zakupy zrealizowane między innymi dzięki przekazanych środków z 1% podatku